Történet

2017.07.08

TOURS-I SZENT MÁRTON TEMPLOM (Vizafogó)

Budapest, XIII. ker. Váci út 91/b.

Megközelítés: 3 Metró, Forgách u. megálló, Fáy utcai kijárat

Mellékoltár rézdomborművei, üvegablak, ereklye, zászló

1932-ben kap Kaiser József, a Szent Margit plébánia káplánja megbízatást, hogy a Szent Margit plébánia Dráva u., Röppentyű u., Rákos-patak és Duna által határolt területén új egyházközséget és lelkészséget szervezzen. 1935-ben, mint kihelyezett káplán a XIII., Váci út 87. I. 10. sz. lakásba költözik és a Váci út 89. sz. alatti elemi iskola tornatermében végzi az istentiszteletet. 1936-ban megalakul a Kisegítő Kápolna Egyesület, amelynek célja a templomépítés. A Frangepán u. 4. sz. ház alagsorában bérelt helyiségben nyitnak kápolnát 1937-ben Tours-i Szent Márton titulussal. 1938-ban a Váci út 38. sz. alatti ingatlant megvásárolják, majd 1942-ben a szomszédos telket is. 1943. december 1-től önálló egyházközség és lelkészség lesz. A háborús, anyagi nehézségek miatt a templomépítésre összegyűjtött pénz csak arra elegendő, hogy a megvásárolt telken levő kocsmaépületet kápolnává rendezzék be. A katonai hatóságok az eddig kápolnának használt alagsort óvóhellyé kívánták alakítani. - 1948-ban újabb telket vásárol az egyházközség. 1952-ben tárgyalások után a telket és a rajta levő kápolnát az épülő lakótelek számára államosítják. A lelkészség kárpótlás után, kápolnáját visszahelyezi oda, ahonnan egykor kiindult, a Frangepán u. 4. sz. ház alagsorába (126 m2). Az eddigi alagsori és lelkészlakások bérlemények voltak. Ezek helyett Lékai László bíboros Szabó István és Borsányi Pál tervei alapján új templomot és plébániát építtet a mai helyen, amelyet 1985. november 16-án maga szentel fel. Az új épület felépülésével az eddigi titulus kibővült, Szent Márton mellett Flüei Szent Miklóssal

A bal oldali mellékoltáron látható három vörösréz domborművet 1989-ben Mózessy Egon ötvösművész készítette. Bal oldalon az idős, szakállas, kezében pásztorbotot tartó Szent Márton püspök, középen Szent Márton és a koldus található. Itt a gazdagon díszített lovon ülő fiatal Márton, mint katona, glóriát visel és a kapaszkodó testtartású koldusra figyel. Jobb oldalon Szent Márton remete, aki Szent Ágoston hatására a szír egyiptomi kontemplatív példák nyomán teremtette meg nyugaton a monasztikus életet, és alapította az első kolostorokat.

Szent Mártont ábrázoló üvegablak a hajó bal oldalán. A Bormisza Zsolt festőművész által készített több részből álló üvegablak legalsó részén Szent Márton lován ülve úgy látható, amint köpenyét szimmetrikusan éppen kettévágja. Az ágyékkötős koldus Szent Mártont követve a köpenyrészért nyúl. Az emberek arcán szomorúság érezhető, mozdulatuk erőtlen. A Szent Mártont bemutató ablak fölött, magának a plébániatemplomnak a külső képe jelenik meg. A két ablakot összeköti a Krisztus megtöretett testét és kiontott vérét jelképező búzának és a vörös szemekből álló szőlőnek az ábrázolása. Ezek felett álló harmadik ablakon egy felfelé mutató angyal jelenik meg, amely az eucharisztia szentségét bemutató kehelyre és az IHS monogramot tartalmazó ostyára mutat. Az ötödik, egyben legfelső üvegablak a Szentlélek galambjának bemutatásával zárul.

Szent Márton-ereklye Az egyházközség az ereklyét Ludovicus Ferrand tours-i érsektől kapta 1968-ban. A szent koponyacsontjának darabkáját egy selyemzsákba helyezték el. Az ereklyetartó neogótikus stílusú, monstrancia formájú. Az ereklyeszekrény felett baldachinban Szűz Mária szobra áll.

Szent Márton zászló 1998-ban készült, a szentet az Amiens-i jelenetben ábrázolja. A lovon ülő katona kardjával kettévágja köpenyét, hogy annak felét a mezítelen koldusnak adja.


Búcsú: november 11.
Anyakönyvek: 1943-tól, előtte a Szent Margit plébánián.